International Entries

Tokyo City Keiba (JPN) 
June 7, 2021

Go to Race: 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | All

Race 3 - RACE 3 - POST Time - 02:40AM

Win, Place, Exacta, Trifecta, Superfecta, Double

Tokyo City Keiba COND HCP

Purse $27,737. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 1 mile. 1 m

P#PPHorseA/SJockeyWgtTrainerM/L
1
1Kyoei Gainer3/CYOICHI ANDO123HIROYUKI MATSUURA80/1
2
2Clutch Shoot3/CMASUHIRO MASUDA123YASUMASA KURITA16/1
3
3Lugia3/CDAISUKE MASHIMA123MASAHIRO UESUGI7/4
4
4Sky Mint3/FTANAKA KOUTA119HIDEKI SAKURAGI80/1
5
5Hudson Hawk3/CJIYOUJI WADA123NAOYUKI MATOBA3/1
6
6Densho Royal3/CKENTA ENDO123SHIGERU ENDO80/1
7
7Kaijin Believe3/CMASASHIGE HONDA123SHIN TACHIBANA40/1
8
8Scotch Mist3/FTSUBASA SASAGAWA119JUNPEI MORISHITA11/1
9
9Ortho Diana3/FSYUJI HAYATA119KAZUO KASHIWAGI50/1
10
10Neo X3/CKEITA NISHI123KAZUSE FUJIMURA60/1
11
11Kagayaki3/FTAKUTO IKETANI119KENJI TSUKIOKA15/1
12
12Maruyo Sota3/CHIROSHI CHIDA123YORIAKI MURAKAMI80/1

Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - Shunji Nishida ; 11 - ; 12 -

Tokyo City Keiba
Entries for June 7, 2021

Race 3 - RACE 3 - POST Time - 02:40AM

Win, Place, Exacta, Trifecta, Superfecta, Double

Tokyo City Keiba COND HCP

Purse $27,737. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 1 mile. 1 m

Kyoei Gainer

JockeyYOICHI ANDO
TrainerHIROYUKI MATSUURA
A/S3/C
PP1
ML80/1
Weight123

Clutch Shoot

JockeyMASUHIRO MASUDA
TrainerYASUMASA KURITA
A/S3/C
PP2
ML16/1
Weight123

Lugia

JockeyDAISUKE MASHIMA
TrainerMASAHIRO UESUGI
A/S3/C
PP3
ML7/4
Weight123

Sky Mint

JockeyTANAKA KOUTA
TrainerHIDEKI SAKURAGI
A/S3/F
PP4
ML80/1
Weight119

Hudson Hawk

JockeyJIYOUJI WADA
TrainerNAOYUKI MATOBA
A/S3/C
PP5
ML3/1
Weight123

Densho Royal

JockeyKENTA ENDO
TrainerSHIGERU ENDO
A/S3/C
PP6
ML80/1
Weight123

Kaijin Believe

JockeyMASASHIGE HONDA
TrainerSHIN TACHIBANA
A/S3/C
PP7
ML40/1
Weight123

Scotch Mist

JockeyTSUBASA SASAGAWA
TrainerJUNPEI MORISHITA
A/S3/F
PP8
ML11/1
Weight119

Ortho Diana

JockeySYUJI HAYATA
TrainerKAZUO KASHIWAGI
A/S3/F
PP9
ML50/1
Weight119

Neo X

JockeyKEITA NISHI
TrainerKAZUSE FUJIMURA
A/S3/C
PP10
ML60/1
Weight123

Kagayaki

JockeyTAKUTO IKETANI
TrainerKENJI TSUKIOKA
A/S3/F
PP11
ML15/1
Weight119

Maruyo Sota

JockeyHIROSHI CHIDA
TrainerYORIAKI MURAKAMI
A/S3/C
PP12
ML80/1
Weight123

Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - Shunji Nishida ; 11 - ; 12 -