International Entries

Tokyo City Keiba (JPN) 
June 7, 2021

Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | All

Race 5 - RACE 5 - POST Time - 03:45AM

Win, Place, Exacta, Trifecta, Superfecta

Tokyo City Keiba C3 HCP

Purse $13,869. TB C3 Min. 117 lbs. . 1 mile. 1 m

P#PPHorseA/SJockeyWgtTrainerM/L
1
1Reverie Ship6/MSHOYA HOZONO119TAKAKAZU SASO13/1
2
2Hokko Fuga8/HREO YOKOGAWA123NAOYUKI MATOBA25/1
3
3Mizu Tsuki4/FTAISEI NAKAHARA119HIROYUKI INOUE80/1
4
4Dream Wing5/MKOSHUN HAYATA119YUTA EBINA9/1
5
5Orpharion7/HDAISUKE MASHIMA123MOTOHIRO AKAMINE4/1
6
6Don Korune7/HTADANARI KONNO123HIROYUKI INOUE9/2
7
7Sexy Sadie8/MSHUNSUKE ISHIKAWA119KIYOAKI TAKAHASHI80/1
8
8Deep Sea Blue4/HKENTA ENDO123SHIGERU ENDO60/1
9
9Bullet4/FAKIRA HARITA119MAKOTO ICHIMURA10/1
10
10Shigeru Kabocha6/MSYOHEI NAKAMURA119AKIHIKO SHOJI16/1
11
11Storm Flavor7/HSHO YOSHII123KENJI TSUKIOKA3/1
12
12Hashire Koma4/HTAKUTO IKETANI123SHIGERU ENDO80/1
13
13Keystone Mach8/HRYO FUJITA123YUTAKA TSUJINO80/1
14
14Byblis5/MHISAYOSHI HIGASHIHARA119YASUMASA KURITA40/1

Owners: 1 - ; 2 - Michiaki Yabe ; 3 - ; 4 - Toshihiro Matsumoto ; 5 - Normandy Thoroughbred Racing Co. Ltd. ; 6 - ; 7 - ; 8 - Mill Farm Co. Ltd. ; 9 - Koji Yasuhara ; 10 - S.Morinaka ; 11 - ; 12 - Tetsuma Mine ; 13 - ; 14 - Shadai Race Horse Co. Ltd.

Tokyo City Keiba
Entries for June 7, 2021

Race 5 - RACE 5 - POST Time - 03:45AM

Win, Place, Exacta, Trifecta, Superfecta

Tokyo City Keiba C3 HCP

Purse $13,869. TB C3 Min. 117 lbs. . 1 mile. 1 m

Reverie Ship

JockeySHOYA HOZONO
TrainerTAKAKAZU SASO
A/S6/M
PP1
ML13/1
Weight119

Hokko Fuga

JockeyREO YOKOGAWA
TrainerNAOYUKI MATOBA
A/S8/H
PP2
ML25/1
Weight123

Mizu Tsuki

JockeyTAISEI NAKAHARA
TrainerHIROYUKI INOUE
A/S4/F
PP3
ML80/1
Weight119

Dream Wing

JockeyKOSHUN HAYATA
TrainerYUTA EBINA
A/S5/M
PP4
ML9/1
Weight119

Orpharion

JockeyDAISUKE MASHIMA
TrainerMOTOHIRO AKAMINE
A/S7/H
PP5
ML4/1
Weight123

Don Korune

JockeyTADANARI KONNO
TrainerHIROYUKI INOUE
A/S7/H
PP6
ML9/2
Weight123

Sexy Sadie

JockeySHUNSUKE ISHIKAWA
TrainerKIYOAKI TAKAHASHI
A/S8/M
PP7
ML80/1
Weight119

Deep Sea Blue

JockeyKENTA ENDO
TrainerSHIGERU ENDO
A/S4/H
PP8
ML60/1
Weight123

Bullet

JockeyAKIRA HARITA
TrainerMAKOTO ICHIMURA
A/S4/F
PP9
ML10/1
Weight119

Shigeru Kabocha

JockeySYOHEI NAKAMURA
TrainerAKIHIKO SHOJI
A/S6/M
PP10
ML16/1
Weight119

Storm Flavor

JockeySHO YOSHII
TrainerKENJI TSUKIOKA
A/S7/H
PP11
ML3/1
Weight123

Hashire Koma

JockeyTAKUTO IKETANI
TrainerSHIGERU ENDO
A/S4/H
PP12
ML80/1
Weight123

Keystone Mach

JockeyRYO FUJITA
TrainerYUTAKA TSUJINO
A/S8/H
PP13
ML80/1
Weight123

Byblis

JockeyHISAYOSHI HIGASHIHARA
TrainerYASUMASA KURITA
A/S5/M
PP14
ML40/1
Weight119

Owners: 1 - ; 2 - Michiaki Yabe ; 3 - ; 4 - Toshihiro Matsumoto ; 5 - Normandy Thoroughbred Racing Co. Ltd. ; 6 - ; 7 - ; 8 - Mill Farm Co. Ltd. ; 9 - Koji Yasuhara ; 10 - S.Morinaka ; 11 - ; 12 - Tetsuma Mine ; 13 - ; 14 - Shadai Race Horse Co. Ltd.