International Entries

Tokyo City Keiba (JPN) 
June 7, 2021

Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | All

Race 6 - RACE 6 - POST Time - 04:15AM

Win, Place, Exacta, Trifecta, Superfecta

Tokyo City Keiba C3 HCP

Purse $13,869. TB C3 Min. 115 lbs. . 7 furlongs. 7 f

P#PPHorseA/SJockeyWgtTrainerM/L
1
1Veliero4/FRYUJI TATSUSHIRO119YOSHIHIRO SAWA80/1
2
2Time Of Bliss5/MTAKUTO IKETANI119SHIGERU ENDO40/1
3
3Fabilia6/MWATARU FUJIE119KAZUYA OMIYA7/1
4
4Boysenberry6/MJIYOUJI WADA119YUTAKA TSUJINO50/1
5
5June Solidor7/HYOICHI ANDO123KEIYUKI SUZUKI11/2
6
6Lavatera Fleuve5/MTAISEI NAKAHARA119MINORU ASAKURA25/1
7
7Pawa Poke Rowaasi6/HHIROSHI CHIDA123MOTOHIRO AKAMINE80/1
8
8Maono Dragees4/FRYO FUJITA119KAZUMA HASHIMOTO80/1
9
9Boulogne4/HSHO YOSHII123HIROYUKI MATSUURA80/1
10
10Tiny King4/HTSUBASA SASAGAWA123KEIJI NAKAMICHI2/1
11
11Estoril5/MKENJI OKAMURA119TAKAKAZU SASO80/1
12
12Crystal Nikita5/MKEITA NISHI119MASATO TANAKA7/2

Owners: 1 - Kyoto Horse Racing Co. Ltd. ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - Jun Yoshikawa ; 6 - ; 7 - Tatsuya Yanagihara ; 8 - ; 9 - ; 10 - Shizunai Shirai Farm Co. Ltd. ; 11 - Toudo Racing ; 12 - Him Rock Racing Holdings Co. Ltd.

Tokyo City Keiba
Entries for June 7, 2021

Race 6 - RACE 6 - POST Time - 04:15AM

Win, Place, Exacta, Trifecta, Superfecta

Tokyo City Keiba C3 HCP

Purse $13,869. TB C3 Min. 115 lbs. . 7 furlongs. 7 f

Veliero

JockeyRYUJI TATSUSHIRO
TrainerYOSHIHIRO SAWA
A/S4/F
PP1
ML80/1
Weight119

Time Of Bliss

JockeyTAKUTO IKETANI
TrainerSHIGERU ENDO
A/S5/M
PP2
ML40/1
Weight119

Fabilia

JockeyWATARU FUJIE
TrainerKAZUYA OMIYA
A/S6/M
PP3
ML7/1
Weight119

Boysenberry

JockeyJIYOUJI WADA
TrainerYUTAKA TSUJINO
A/S6/M
PP4
ML50/1
Weight119

June Solidor

JockeyYOICHI ANDO
TrainerKEIYUKI SUZUKI
A/S7/H
PP5
ML11/2
Weight123

Lavatera Fleuve

JockeyTAISEI NAKAHARA
TrainerMINORU ASAKURA
A/S5/M
PP6
ML25/1
Weight119

Pawa Poke Rowaasi

JockeyHIROSHI CHIDA
TrainerMOTOHIRO AKAMINE
A/S6/H
PP7
ML80/1
Weight123

Maono Dragees

JockeyRYO FUJITA
TrainerKAZUMA HASHIMOTO
A/S4/F
PP8
ML80/1
Weight119

Boulogne

JockeySHO YOSHII
TrainerHIROYUKI MATSUURA
A/S4/H
PP9
ML80/1
Weight123

Tiny King

JockeyTSUBASA SASAGAWA
TrainerKEIJI NAKAMICHI
A/S4/H
PP10
ML2/1
Weight123

Estoril

JockeyKENJI OKAMURA
TrainerTAKAKAZU SASO
A/S5/M
PP11
ML80/1
Weight119

Crystal Nikita

JockeyKEITA NISHI
TrainerMASATO TANAKA
A/S5/M
PP12
ML7/2
Weight119

Owners: 1 - Kyoto Horse Racing Co. Ltd. ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - Jun Yoshikawa ; 6 - ; 7 - Tatsuya Yanagihara ; 8 - ; 9 - ; 10 - Shizunai Shirai Farm Co. Ltd. ; 11 - Toudo Racing ; 12 - Him Rock Racing Holdings Co. Ltd.